Γονιμότητα: πώς υπολογίζουμε τις γόνιμες ημέρες

Οι γόνιμες ημέρες διαφέρουν από γυναίκα σε γυναίκα.

Η κάθε γυναίκα που γνωρίζει το δικό της κύκλο μπορεί να προβλέψει τις γόνιμες ημέρες της καθώς και την ημερομηνία της επόμενης περιόδου. Όλα αυτά βέβαια υπό την προυπόθεση ότι ο κύκλος της γυναίκας είναι σταθερός.

Για την επίτευξη εγκυμοσύνης με φυσικογικό τρόπο, η σεξουαλική επαφή θα πρέπει να γίνει τις ημέρες της ωορρηξίας. H ωορρηξία, φυσιολογικά, πραγματοποιείται κάθε 14 ημέρες από την προηγούμενη περίοδο σας. Για παράδειγμα, σε έναν σταθερό κύκλο 28 ημερών, η ωορρηξία πραγματοποιείται τη 14η ημέρα. 3 ημέρες πριν και μετά την ωορρηξία σας, είναι αυτές που θεωρούνται "γόνιμες" δηλαδή οι μοναδικές ημέρες κατά τη διάρκεια του κύκλου που είναι αυξημένες οι πιθανότητες για φυσιολογική σύλληψη. 
 
Ωστόσο, σεξουαλική επαφή ακόμη και 5 ημέρες πριν την ωορρηξία μπορεί να οδηγήσει σε γονιμοποίηση.
 

Στo ανωτέρω σχεδιάγραμμα, μπορείτε να δείτε σχηματικά τα τρία βασικά στάδια του έμμηνου κύκλου και τις γόνιμες μέρες βάσει όσων περιγράψαμε ανωτέρω.

Similar blogs