Κατάψυξη σπέρματος ή Κρυοσυντήρηση Σπέρματος: τί είναι;

Η Kατάψυξη Σπέρματος ή Kρυοσυντήρηση σπέρματος είναι η διαδικασία συντήρησης των κυττάρων του σπέρματος για μεταγενέστερη χρήση. Η Kρυοσυντήρηση του Σπέρματος μας δίνει τη δυνατότητα να «παγώσουμε» το χρόνο και σε περίπτωση που τεθεί θέμα γονιμότητας για οποιοδήποτε λόγο, να υπάρχει άμεση διαθεσιμότητα κρυοσυντηρημένου σπέρματος.

Ως διαδικασία θεωρείται ασφαλής, με την οποία δεν έχουν διαπιστωθεί προβλήματα σε μωρά που προέρχονται από κρυοσυντηρημένο σπέρμα.

Πότε με αφορά;

Ενδείκνυται σε άνδρες που:

  • Θέλουν να διατηρήσουν το αναπαραγωγικό τους δυναμικό αναλλοίωτο, χωρίς την επίδραση της παρόδου της ηλικίας.

  • Πρόκειται να λάβουν θεραπεία για καρκίνο ή να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση προστάτη ή όρχεων, διαδικασίες οι οποίες μπορεί να βλάψουν την ποιότητα ή την παραγωγή του σπέρματος.

  • Πρόκειται να υποβληθούν σε χειρουργική συλλογή σπερματοζωαρίων από όρχη ή επιδιδυμίδα, εφόσον η διαδικασία επιτύχει τη λήψη επαρκούς ποσότητας σπερματοζωαρίων.

  • Εκτίθενται συστηματικά σε σπερματοτοξικούς παράγοντες στο χώρο διαβίωσης ή εργασίας τους, π.χ. χημικές ουσίες, ακτινοβολίες, υψηλές θερμοκρασίες.

  • Υποφέρουν από δυσλειτουργίες εκσπερμάτωσης.

  • Παρουσιάζουν προοδευτική πτώση των παραμέτρων του σπέρματος.

  • Έχουν ήδη υποβληθεί επιτυχώς σε θεραπεία βελτίωσης της ποιότητας του σπέρματος με πιθανά μη διατηρήσιμα αποτελέσματα.

 

Μιλήστε μαζί μας για το πρόβλημα γονιμότητας που σας απασχολεί. Στη μονάδα μας διαθέτουμε τους πλέον εξειδικευμένους επαγγελματίες για την αντιμετώπιση κάθε θέματος γονιμότητας.

Similar blogs