κατάψυξη ωαρίων

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι υγιείς γυναίκες κάτω των 30 ετών δεν χρειάζεται να ανησυγχούν για προβλήματα γονιμότητας έως τη στιγμή που θα προσπαθήσουν για μια σύλληψη κι αυτό δεν θα είναι εφικτό.

Μετά από ένα χρόνο συνεχών προσπαθειών για φυσιολογική σύλληψη, η γυναίκα θα πρέπει να συμβουλευθεί τον ειδικευμένο γυναικολόγο για μια εκτίμηση της γονιμότητας της. Το ίδιο ισχύει και για τους άνδρες συντρόφους αντίστοιχα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι γυναίκες θα πρέπει να συμβουλευθούν τον ειδικό και νωρίτερα.
  • Γυναίκες στην ηλικία των 30ετών που προσπαθούν να αποκτήσουν παιδί για τουλάχιστον έξι μήνες χωρίς αποτέλεσμα, θα πρέπει να μιλήσουν στον ειδικό το νωρίτερο δυνατό. Και αυτό γιατί οι πιθανότητες φυσικής σύλληψης για μια γυναίκα, μειώνονται ραγδαία κάθε έτος μετά την ηλικία των 30 ετών!

  • Συγκεκριμένα προβλήματα υγείας αυξάνουν επίσης τον κίνδυνο για προβλήματα γονιμότητας.

Γυναικολογικές παθήσεις και συμπτώματα που επιβάλλουν την άμεση αξιολόγηση από ειδικευμένο γυναικολόγο, για θέματα γονιμότητας περιλαμβάνουν:

  • ακανόνιστος κύκλος

  • μη φυσιολογικά επίπονες περίοδοι

  • ενδομητρίωση

  • φλεγμονώδης νόσος πυέλου

  • περισσότερες από μια ατελής κυήσεις (αποβολές)


Ανεξάρτητα από την ηλικία σας, καλό είναι να συμβουλευτείτε κάποιον ειδικευμένο σε θέματα γονιμότητας γυναικολόγο, πριν ξεκινήσετε τις όποιες προσπάθειες σας να συλλάβετε φυσιολογικά.