εξωσωματικη

Τι είναι η Εξωσωματική Γονιμοποίηση;

Ως εξωσωματική γονιμοποίηση ορίζεται η γονιμοποίηση ωαρίου από σπερματοζωάριο στο εργαστήριο (in vitro).

Αν και θεωρητικά αυτό μπορεί να γίνει με τη χρήση ενός ωαρίου το οποίο παράγεται κατά τον φυσιολογικό κύκλο της γυναίκας, στη συνήθη κλινική πράξη χρησιμοποιούνται περισσότερα ωάρια τα οποία λαμβάνονται μετά από διέγερση των ωοθηκών με καθημερινές υποδόριες ενέσεις της υποφυσιακής ορμόνης FSH, τις οποίες κάνει η ίδια η γυναίκα για 9-12 ημέρες.

Ακολουθεί η διαδικασία της ωοληψίας, (η οποια γινεται με ελαφρια ολικη ναρκωση) και της γονιμοποίησής τους από το σπέρμα σε συνθήκες εργαστηρίου.

Το γονιμοποιημένο πια ωάριο (ζυγώτης) καλλιεργείται για 2-6 περίπου ημέρες σε κατάλληλο καλλιεργητικό υγρό και κατόπιν μεταφέρεται στην μήτρα (εμβρυομεταφορά).


Δώδεκα μέρες αργότερα γίνεται τεστ κυήσεως αίματος και αν είναι θετικό, τότε αυτό σημαίνει ότι το έμβρυο έχει εμφυτευθεί και η εγκυμοσύνη έχει επιτευχθεί.

Ποιά είναι τα βήματα της Εξωσωματικής;

κάντε κλικ να ενημερωθείτε για το κάθε βήμα

Επιλογή πρωτοκόλλου ενίσχυσης παραγωγής ωαρίων
Δηλαδή, επιλέγουμε το κατάλληλο πρωτόκολο χορήγησης υποδόριων ενέσεων για παραγωγή περισσοτέρων του ενός ωαρίιων για μεγιστοποίηση των πιθανοτήτων επιτυχίας.

Με απλά λόγια, αν η γυναίκα είναι μικρότερη από 35 ετών και έχει ωοθήκες καλού μεγέθους συνήθως επιλέγεται το μακρύ πρωτόκολλο που σημαίνει ότι οι υποδόριες ενέσεις δίνονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αρχίζουν την 19η με 23η ημέρα του κύκλου του προηγούμενου μήνα για περίπου 26 ημέρες.

Σε μεγαλύτερες ηλικίες επιλέγεται το βραχύ πρωτόκολλο στο οποίο αρχίζουμε τις ενέσεις την 2η ημέρα του κύκλου για ένα σύνολο 9 ημερών.

Η παραγωγή πολλών ωαρίων είναι επιθυμητή, μιας και έτσι αυξάνεται σημαντικά η πιθανότητα επιτυχίας της διαδικασίας εξωσωματικής. Όσον αφορά το δοσολογικό σχήμα, αυτό καθορίζεται με κατάλληλη πρόβλεψη του βαθμού ανταπόκρισης των ωοθηκών σε συνθήκες υπερδιέγερσης. Χρειάζεται παρακολούθηση του ρυθμού αυξήσεως των ωοθυλακίων έτσι ώστε να αποφασισθεί η καταλληλότερη στιγμή για να συλλεγούν. Αυτό αποφασίζεται μέσω συχνών διακολπικών υπερηχογραφημάτων και αιματολογικών μετρήσεων της ορμόνης που εκκρίνουν αυτά, της οιστραδιόλης.

Πρέπει να αναφερθεί ότι υπάρχει η δυνατότητα λήψης μικρότερης ποσότητας φαρμάκων για ελαχιστοποίηση της πιθανότητος να συμβεί η συνηθέστερη επιπλοκή, η οποία είναι η υπερδιέγερση των ωοθηκών (παραγωγή πολύ μεγάλου αριθμού ωαρίων συνήθως πάνω από 20 ) χωρίς αυτό να λειτουργεί σε βάρος του βαθμού επιτυχίας της εξωσωματικής γονιμοποίησης (ήπια μέθοδος εξωσωματικής γονιμοποίησης).
Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;
Στείλτε στον ιατρό το δικό σας μήνυμα και θα σας απαντήσει άμεσα.
που βρισκόμαστε